E-kullen

Födda 2018-06-21

Regnr Namn Kön Bästa jaktmerit Bästa utställningsmerit
SE42857/2018 Drevmossens Enok H SEVCH, SEJ(D)CH Very good
SE42858/2018 Drevmossens Ebbe H    
SE42855/2018 Drevmossens Eda    T    
SE42856/2018 Drevmossens Elsie T SEJ(D)CH Very good
SE42857/2018     Drevmossens Ester T SEJ(D)CH Very good

 

Inavelsgrad 0,6 %

SE58079/2014 VF S N M  
SE J(D)CH
Raskadrevets Birke Beine
N12059/08 VF S N
NO J(D)CH
Råtassen's H-Tango
N15891/06 VF S N M  
C.I.T. NORD J(D)CH
Bonus
N03546/06 VF S N M  
NO J(D)CH SE J(D)CH
Råtassen's E-Tinka
S47479/2006 VF S N M  
SE VCH NORD J(D)CH
Pysslas Eja
S55653/2002 VF S N M  
Ladydrevets Dino
S25698/2000 VF S N M  
SE VCH SE J(D)CH
Cordonis Jana
 
SE32665/2012 VF S N M  
SE U(D)CH SE J(D)CH
Drevmossens Britta
S44605/2008 VF S N M  
SE UCH SE J(D)CH
Algot
S40791/2002 VF S N M  
SE J(D)CH
Måsjöns Konrad
S44352/2002 VF S N M  
SE U(D)CH SE J(D)CH
Råbockmossens Billan
S39902/2006 VF S N M  
SE J(D)CH
Härsmes Mira
S39727/2000 VF S N M  
SE J(D)CH
Busemons Robin
S24911/2003 VF S N M  
SE U(D)CH SE J(D)CH
Härsmes Rebecka

 

Bildgalleri: E-kullen